Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii

Vítáme vás na webových stránkách Sekce laboratorní imunologie (SLI) Společnosti pro alergologii a klinickou imunologii ČLDS JEP
SLI byla založena v roce 1994 při České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI). V průběhu let se SLI rozrostla a v současné době, tedy v r.2003 má více než 100 členů (podmínkou členství v sekci je členství v ČSAKI). Členové SLI (stejně jako členové ČSAKI) volí každé čtyři roky sedmičlenný výbor. Aktuální složení výboru a další informace o něm najdete na těchto stránkách.


Krátký návrat do historie SLI.

Vznik SLI byl vyvolán potřebou koordinovat činnost pracovníků oboru, kteří dle svého nejlepšího svědomí pracovali v různých a často měněných či paralelně vznikajících pracovních skupinách pro řešení řady problémů, které přinesla doba počátku 90 let. Namátkou lze uvést: standardizace laboratorních vyšetření, ustavení oborové referenční laboratoře, akreditace, postgraduální vzdělávání, externí kontrola kvality a samozřejmě „Sazebník“ (Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami). Aktivita těchto jedinců byla důležitá pro zachování povědomí o existenci nedílné součásti oboru alergologie a klinická imunologie – imunologické laboratorní diagnostiky. Avšak výrazně chyběla koordinace, propojení na výbor odborné společnosti a tím i možnost efektivního vyústění této aktivity. Výbor ČSAKI v době počátku 90. let byl zaměřen téměř výlučně na klinickou (a to především alergologickou) problematiku oboru.


Hlavní cíle a úkoly SLI

SLI vznikla především proto, aby pomohla obhajovat dvojjedinečnost oboru alergologie a klinické imunologie jako oboru se specifickou klinickou a laboratorní složkou.
SLI je v rámci odborné společnosti garantem odbornosti 813 pro sazebník výkonů a veškerá jednání s plátci zdravotní péče. Zástupci SLI se pravidelně zúčastňují dohodovacích jednání, na kterých předkládají nové výkony ke schválení do Sazebníku. Tím aktivně přispívají k rozšiřování laboratorní imunologické diagnostiky.
SLI zajišťuje odbornou garanci systému externí kontroly kvality v oboru. Tento systém byl díky iniciativě SLI zařazen jako nedílná součást oboru v roce 1996 a je neustále rozvíjen.
SLI se aktivně zúčastňuje postgraduálního vzdělávání. Byla jedním z iniciátorů požadavku zavedení vyššího odborného vzdělání (VOŠ) i pro zdravotní laboranty. SLI iniciovala vznik sekce laborantů při odborné společnosti a velmi úzce s ní spolupracuje.

K integraci jednotlivých laboratorních oborů zastává SLI názor, že stávající edukace v jednotlivých klinických oborech s laboratorní složkou nedovoluje jednoduchou integraci ani pro potřeby základní laboratorní diagnostiky. Ve velkých zdravotnických zařízeních pak případná integrace laboratorních oborů znamená především horizontální spolupráci odborníků – specialistů s příslušnou nadstavbovou atestací - pod jedním organizačně-technickým vedením.

Výbor SLI ČSAKI věří, že dosavadní činnost sekce potvrzuje správnost rozhodnutí koordinovat laboratorní imunologickou diagnostiku v rámci OS ČSAKI. V budoucnosti uvítá jakékoliv podněty pro další práci.

 

 

Aktualizováno:

26.5.2017

Aktuality

07.03.2018 08:55
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že jste informace týkající se voleb, obdrželi...
06.03.2018 10:47
Vážené kolegyně, vážení kolegové, v současné době vám byl doručen dopis se seznamem členů SLI ČSAKI...
26.02.2018 15:35
             Vážené kolegyně, vážení kolegové, v měsíci březnu...
17.05.2012 16:50
pro mobilní telefony najdete na adrese: http://m.csaki.webnode.cz/  

Kontakt

Správce: peso@email.cz