Přehled sdílených výkonů

Číslo výkonu Sdíleno komu Název
86100 222, 816, 818 IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ METODOU DYNABEADS - STATIM
86110 222, 818 IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ PŘES VATU - STATIM
86111 222, 816, 818 STATIM SCREENING PROTILÁTEK NA PANELU 30-TI DÁRCŮ
86113 222, 816, 818 STATIM CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY AB
86115 222, 816, 818 STATIM CROSS - MATCH CÍLENÝ - NIH METODIKA
86117 222, 816, 818 STATIM CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ B LYMFOCYTY
86119 222, 816, 818 STATIM CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ-T LYMFOCYTY
86121 222, 816, 818 CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY O - STATIM
86123 222, 816, 818 STATIM - CROSS MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY B - STATIM
86125 222, 816, 818 STATIM - CROSS MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ SKUPINY A
86127 222, 816, 818 PŘÍPRAVA BUNĚČNÝCH SUSPENZÍ Z TKÁŇOVÝCH HOMOGENÁTŮ - STATIM
86213 222, 816, 818 URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY - KOMBINOVANÝ SET
86215 222, 816, 818 URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY - KOMERČNÍ SET
86217 222, 816, 818 URČOVÁNÍ HLA-B 27
86237 222, 816, 818 URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY - KOMERČNÍ TEST - STATIM
86239 222, 816, 818 URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY - KOMBINOVANÝ SET - STATIM
86241 222, 816, 818 URČOVÁNÍ HLA ANTIGENŮ I. TŘÍDY - STANDARDNÍ SET - STATIM
86243 222, 816, 818 URČOVÁNÍ HLA HAPLOTYPŮ A GENOTYPU Z RODINNÉ STUDIE
86245 222, 816, 818 URČOVÁNÍ HISTOKOMPATIBILITY MLC TESTEM
86319 222, 816, 818 CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ - T LYMFOCYTY
86321 222, 816, 818 CROSS - MATCH NEPŘÍBUZNÝCH DÁRCŮ PRODLOUŽENÝ - B LYMFOCYTY
86323 222, 816, 818 CROSS - MATCH DÁRCŮ JEDNODUCHÝ A PRODLOUŽENÝ
86325 222, 816, 818 CROSS MATCH CÍLENÝ - NIH METODIKA
86327 222, 816, 818 CROSS MATCH S DTT
86413 222, 816, 818 SCREENING PROTILÁTEK NA PANELU 30TI DÁRCŮ
86415 222, 816, 818 SCREENING PROTILÁTEK NA PANELU 100 DÁRCŮ POMOCÍ DTT
86417 222, 816, 818 ZMRAŽOVÁNÍ LYMFOCYTŮ PŘÍSTROJEM PLANER
86419 222, 816, 818 ZMRAŽOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ LYMFOCYTŮ STUPŇOVITĚ
86421 222, 818 ROZMRAZOVÁNÍ LYMFOCYTŮ
86423 816, 818 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ IMUNOLOGICKÉ KOMPATIBILITY PŘED TRANSPLANTACÍ ORGÁNŮ A TKÁNÍ
86425 222, 816, 818 URČENÍ SPECIFICITY PROTILÁTKY V SÉRU
86517 807 PRŮKAZ MHC ANTIGENŮ II. TŘÍDY IH
86529 222, 816, 818 PŘÍPRAVA BUNĚČNÝCH SUSPENZÍ Z TKÁŇOVÝCH HOMOGENÁTŮ
86531 222, 816, 818 IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ PŘES VATU
86535 222, 816, 818 IZOLACE T A B LYMFOCYTŮ METODOU DYNABEADS
86537   STANOVENÍ LIF MIGRACE LEUKOCYTŮ POD AGARÓZOU
91111   STANOVENÍ IGG1
91113   STANOVENÍ IGG2
91115   STANOVENÍ IGG3
91116 801 STANOVENÍ IGG4
91117   STANOVENÍ IGA1
91119   STANOVENÍ IGA2
91121   STANOVENÍ SEKREČNÍHO IGA RID
91123   STANOVENÍ C1Q RID
91125 801, 818 STANOVENÍ INHIBITORU C1 ESTERÁZY RID
91129 801 STANOVENÍ IGG
91131 801 STANOVENÍ IGA
91133 801 STANOVENÍ IGM
91135 801 STANOVENÍ IGD
91137 801, 818 STANOVENÍ TRANSFERINU
91139 801, 818 STANOVENÍ HEMOPEXINU
91141 801 STANOVENÍ CERULOPLASMINU
91143 801 STANOVENÍ PREALBUMINU
91145 801, 818 STANOVENÍ HAPTOGLOBINU
91147 801, 818 STANOVENÍ A2 - MAKROGLOBULINU
91149 801, 818 STANOVENÍ A1 - ANTITRYPSINU
91151 801 STANOVENÍ OROSOMUKOIDU
91153 801, 802 STANOVENÍ C - REAKTIVNÍHO PROTEINU
91155 801, 815 STANOVENÍ SP1 - GLYKOPROTEINU
91157 801 STANOVENÍ C2 SLOŽKY KOMPLEMENTU
91159 801 STANOVENÍ C3 SLOŽKY KOMPLEMENTU
91161 801 STANOVENÍ C4 SLOŽKY KOMPLEMENTU
91163 801 STANOVENÍ C5 SLOŽKY KOMPLEMENTU
91165 801, 802 STANOVENÍ LYZOZYMU TURBIDIMETRICKY
91167 801 STANOVENÍ VOLNÝCH LEHKÝCH ŘETĚZCŮ IMUNOGLOBULINŮ
91169 801 STANOVENÍ CELKOVÝCH LEHKÝCH ŘETĚZCŮ IMUNOGLOBULINŮ
91171 801 STANOVENÍ NÍZKÝCH HLADIN IGG IMUNOCHEMICKY
91173 801 STANOVENÍ NÍZKÝCH HLADIN IGA IMUNOCHEMICKY
91175 801 STANOVENÍ NÍZKÝCH HLADIN IGM IMUNOCHEMICKY
91189   STANOVENÍ IGE
91191 801 STANOVENÍ SEKREČNÍHO IGA ELISA
91193 801, 815 STANOVENÍ B2 - MIKROGLOBULINU ELISA
91197   STANOVENÍ CYTOKINU ELISA
91199   STANOVENÍ IGA PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM ELISA
91211   STANOVENÍ IGG PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM ELISA
91213   STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IGE PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM
91215   STANOVENÍ IGG4 PROTI POTRAVINOVÝM ALERGENŮM ELISA
91219   STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IGE PROTI INHALAČNÍM ALERGENŮM
91221   STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IGG PROTI INHALAČNÍM ALERGENŮM ELISA
91223   STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IGG4 PROTI INHALAČNÍM ALERGENŮM ELISA
91233   STANOVENÍ CELKOVÉHO IGE - VYSOKOAFINITNÍ FEIA
91235   STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IGE PROTI JEDNOTLIVÝM ALERGENŮM - VYSOKOAFINITNÍ FEIA NEBO LEIA (ZÁKLADNÍ INHALAČNÍ A POTRAVINOVÉ ALERGENY)
91237   STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IGE PROTI SMĚSÍM ALERGENŮ - VYSOKOAFINITNÍ FEIA NEBO LEIA
91239   STANOVENÍ EOSINOFILNÍHO KATIONICKÉHO PROTEINU (ECP)
91241   STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IGG4 PROTI JEDNOTLIVÝM ALERGENŮM - VYSOKOAFINITNÍ FEIA
91243   PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KRÁLIČÍM IMUNOGLOBULINŮM (ATG) ELISA
91250   STANOVENÍ HLADINY PREPARÁTU POUŽÍVANÉHO PŘI BIOLOGICKÉ TERAPII
91252   STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI PREPARÁTU POUŽÍVANÉMU PŘI BIOLOGICKÉ TERAPII
91253   STANOVENÍ ANTI DS-DNA AB ELISA
91255   STANOVENÍ ANTI SS-DNA AB ELISA
91257   STANOVENÍ ANTI DNP AB ELISA
91259   STANOVENÍ ANTI NUKLEOHISTON AB ELISA
91261   STANOVENÍ ANTI ENA AB ELISA
91263   STANOVENÍ ANTI SS-A/RO AB ELISA
91265   STANOVENÍ ANTI SS-B/LA AB ELISA
91267   STANOVENÍ ANTI SM AB ELISA
91269   STANOVENÍ ANTI U1-RNP AB ELISA
91271   STANOVENÍ ANTI SCL-70 AB ELISA
91273   STANOVENÍ ANTI GBM AB ELISA
91275   STANOVENÍ ANTI KARDIOLIPIN AB IGG A IGM ELISA
91277   STANOVENÍ ANTI MPO ELISA
91279   STANOVENÍ ANTI PR3 ELISA
91281   STANOVENÍ ANTI IGA PROTILÁTEK ELISA
91283   STANOVENÍ ANTISPERMATOZOIDÁLNÍCH PROTILÁTEK ELISA TESTEM
91285   STANOVENÍ REVMATOIDNÍHO FAKTORU IGM ELISA
91287   STANOVENÍ REVMATOIDNÍHO FAKTORU IGG ELISA
91289   STANOVENÍ REVMATOIDNÍHO FAKTORU IGA ELISA
91291   STANOVENÍ ANTIMITOCHONDRIÁLNÍCH PROTILÁTEK ELISA
91293   PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU I / ELISA
91297   PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU III / ELISA
91299   PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI KOLAGENU TYPU IX / ELISA
91313   PRŮKAZ ANTI DS-DNA AB IF
91317   PRŮKAZ ANTINUKLEÁRNÍCH PROTILÁTEK IF
91323   PRŮKAZ ANCA IF
91327   PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI BAZÁLNÍ MEMBRÁNĚ GLOMERULŮ IF
91329   STANOVENÍ ORGÁNOVĚ SPECIFICKÝCH AUTOPROTILÁTEK A ANTIMITOCHONDRIÁLNÍCH PROTILÁTEK V JEDNÉ TŘÍDĚ IF (IMUNOFLUORESCENCÍ)
91335 802 PRŮKAZ REVMATOIDNÍHO FAKTORU A
91339 603, 604 PRŮKAZ ANTI SPERMATOZOIDÁLNÍCH AB TRAY A
91343 802 PRŮKAZ ANTI THYREOIDÁLNÍCH AB A
91345 802 PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI MIKROSOMÁLNÍ FRAKCI ŠTÍTNÉ ŽLÁZY A
91349 603, 604 STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ZONA PELLUCIDA OOCYTU
91351 603, 604 MAR-TEST ANTISPERMATOZOIDÁLNÍ AB
91353   URČENÍ TŘÍD PROTISPERMIOVÝCH PROTILÁTEK IMUNOGLOBULEMI S ANTI - IG PROTILÁTKAMI
91355   STANOVENÍ CIK METODOU PEG-IKEM
91357   STANOVENÍ CIK VAZBOU C1Q ELISA
91359   STANOVENÍ HEMOLYTICKÉ AKTIVITY KOMPLEMENTU KLASICKOU CESTOU - CH50
91361   STANOVENÍ HEMOLYTICKÉ AKTIVITY KOMPLEMENTU ALTERNATIVNÍ CESTOU - AH50
91363   STANOVENÍ AKTIVITY INHIBITORU C1 ESTERÁZY
91365   IMUNOCYTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ SPERMATU
91369   URČOVÁNÍ AKROSOMŮ SPERMIÍ LEKTINEM Z PISUM SATIVUM OZNAČENÝM FITC
91371   SCREENING ENA AUTOPROTILÁTEK PROTISMĚRNOU IMUNOLEKTROFORÉZOU
91383   STANOVENÍ ANTI JO-1 AB ELISA
91387   URČENÍ TYPU PROTILÁTEK PROTI EXTRAHOVATELNÉMU NUKLEÁRNIMU ANTIGENU PROTISMĚRNOU IMUNOELEKTROFORÉZOU
91397 801 ELEKTROFORESA S NÁSLEDNOU IMUNOFIXACÍ (KOMPLEX - IGG, IGA, IGM, KAPPA, LAMBDA)
91399 801, 802, 804, 805, 822 STANOVENÍ PROTILÁTEK METODOU IMUNOBLOT
91411   STANOVENÍ ANTIGENŮ NEBO PROTILÁTEK MULTIPLEXOVOU TECHNIKOU
91413 801 STANOVENÍ OLIGOKLONÁLNÍHO IGG V MOZKOMÍŠNÍM MOKU ISOELEKTRICKOU FOKUSACÍ A NÁSLEDNÝM IMUNOBLOTINGEM
91415 802 AUTOVAKCÍNA BAKTERIÁLNÍ PRO PARENTERÁLNÍ PODÁNÍ (4-6 LAHVIČEK)
91417 802 BAKTERIÁLNÍ STOCK VAKCÍNA PRO PARENTERÁLNÍ PODÁNÍ (4-6 LAHVIČEK)
91419 802 AUTOVAKCÍNA BAKTERIÁLNÍ PRO PERORÁLNÍ PODÁNÍ (4-6 LAHVIČEK)
91421 802 BAKTERIÁLNÍ STOCK VAKCÍNA PRO PERORÁLNÍ PODÁNÍ (4-6 LAHVIČEK)
91423 802 PŘÍPRAVA AUTOSÉRA (4-6 LAHVIČEK)
91425 802 PŘÍPRAVA DIAGNOSTICKÝCH BAKTERIÁLNÍCH ANTIGENŮ PRO KOŽNÍ TESTY
91427 222, 818 IZOLACE MONONUKLEÁRŮ Z PERIFERNÍ KRVE GRADIENTOVOU CENTRIFUGACÍ PRO TYPIZACI
91429 222, 818 IZOLACE MONONUKLEÁRŮ Z PERIFERNÍ KRVE GRADIENTOVOU CENTRIFUGACÍ PRO KULTIVACE
91431 222, 818 ZVLÁŠTĚ NÁROČNÉ IZOLACE BUNĚK GRADIENTOVOU CENTRIFUGACÍ (Z PERIFERNÍ KRVE, JINÝCH TĚLNÍCH TEKUTIN A LAVÁŽÍ)
91433 222, 802, 818 IZOLACE LEUKOCYTŮ SEDIMETACÍ (BUFFY COAT)
91435 222, 802, 818 DVOUSTUPŇOVÁ IZOLACE GRANULOCYTŮ
91439 818 IMUNOFENOTYPIZACE BUNĚČNÝCH SUBPOPULACÍ DLE POVRCHOVÝCH ZNAKŮ - PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE
91443 818 STANOVENÍ METABOLICKÉ AKTIVITY LEUKOCYTŮ CHEMILUMINISCENČNÍM TESTEM (NESTIMULOVANÉ NEBO JEDNO STIMULANS)
91445   STANOVENÍ METABOLICKÉ AKTIVITY LEUKOCYTŮ NBT TESTEM Z PLNÉ KRVE (NESTIMULOVANÉ NEBO JEDNO STIMULANS)
91447   STANOVENÍ METABOLICKÉ AKTIVITY LEUKOCYTŮ INT TESTEM ZE SEPAROVANÝCH PMN (NESTIMULOVANÉ NEBO JEDNO STIMULANS)
91449   STANOVENÍ FAGOCYTÁRNÍ AKTIVITY LEUKOCYTŮ INGESCÍ PARTIKULÍ (JEDEN SUBSTRÁT)
91451   STANOVENÍ OPSONOFAGOCYTÁRNÍHO INDEXU INGESCÍ MIKROORGANISMŮ (JEDEN MIKROB)
91453   BAKTERICIDNÍ TEST (JEDEN MIKROB)
91455   STANOVENÍ CHEMOTAKTICKÉ AKTIVITY LEUKOCYTŮ
91459   TEST BLASTICKÉ TRANSFORMACE LYMFOCYTŮ (NESTIMULOVANÝ NEBO 1 MITOGEN NEBO 1 ANTIGEN V 1 KONCENTRACI)
91461   KULTIVACE PRO PRŮKAZ PRODUKCE IMUNOGLOBULINŮ A CYTOKINŮ (NESTIMULOVANÁ NEBO 1 MITOGEN NEBO 1 ANTIGEN)
91465   IN VITRO TEST NA UVOLNĚNÍ HISTAMINU PO STIMULACI (JEDNO STIMULANS, JEDNA KONCENTRACE)
91469 603 PENETRACE SPERMIÍ OVULAČNÍM HLENEM (KREMERŮV TEST)
91475   INTERPRETACE SOUBORU IMUNOLOGICKÝCH LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ LABORATORNÍM PRACOVNÍKEM - LÉKAŘEM SPECIALISTOU V OBORU LÉKAŘSKÉ IMUNOLOGIE, PÍSEMNÁ
91479   TELEFONICKÁ KONZULTACE K IMUNOLOGICKÉMU LABORATORNÍMU VYŠETŘENÍ LABORATORNÍM PRACOVNÍKEM - SPECIALISTOU V OBORU LÉKAŘSKÉ IMUNOLOGIE
91481 801, 815 STANOVENÍ KONCENTRACE PROCALCITONINU
91483 802 STANOVENÍ ANTIGENU HELICOBACTER PYLORI VE STOLICI
91485   IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ MANAN VÁZAJÍCÍHO PROTEINU (MBP) V SÉRU
91487   DETEKCE AUTOPROTILÁTEK METODOU NEPŘÍMÉ IMUNOFLUORESCENCE
91489   IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ AUTOPROTILÁTEK PROTI LKM-1 AUTOANTIGENU
91491   IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ AUTOPROTILÁTEK PROTI BETA-2-GLYKOPROTEINU
91493 801 IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ AUTOPROTILÁTEK PROTI SPECIFICKÝM ANTIGENŮM JATERNÍ TKÁNĚ
91495 801, 815 AUTOPROTILÁTKY PROTI GAD
91497 801, 815 AUTOPROTILÁTKY PROTI ICA
91499 801, 815 AUTOPROTILÁTKY IA2
91501 801, 802 STANOVENÍ HLADIN REVMATOIDNÍHO FAKTORU (RF) NEFELOMETRICKY, TURBIDIMETRICKY
91503 801, 802 STANOVENÍ HLADIN ANTISTREPTOLYZINU O (ASLO) NEFELOMETRICKY, TURBIDIMETRICKY
91551   STANOVENÍ FAGOCYTÁRNÍ AKTIVITY METODOU PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
91553   STANOVENÍ OXYDATIVNÍHO VZPLANUTÍ GRANULOCYTŮ METODOU PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE
91555 222, 816, 818 SCREENING PROTILÁTEK NA PANELU 30 DÁRCŮ POMOCÍ DTT
91557 222, 816, 818 URČENÍ SPECIFICITY ANTI-HLA PROTILÁTEK V SÉRU METODOU EIA - ZÁKLADNÍ SET
91559 222, 816, 818 URČENÍ SPECIFICITY ANTI-HLA PROTILÁTEK V SÉRU METODOU EIA - STANDARDNÍ SET
91561 222, 816, 818 FACS CROSS MATCH (FCXM) PRO TRANSPLANTACE LEDVINY
91563   IMUNOCYTOCHEMICKÝ NEBO IMUNOFLUORESCENČNÍ PRŮKAZ INFEKČNÍHO AGENS V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU
91565   IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ AUTOPROTILÁTEK PROTI TKÁŇOVÉ TRANSGLUTAMINÁZE
91567   IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ AUTOPROTILÁTEK
91569   STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IGE PROTI SMĚSI ALERGENŮ ELISA
91579 222, 816, 818 MOLEKULÁRNĚ GENETICKÁ TYPIZACE JEDNOHO HLA GENU (LOKUSU) NA ÚROVNI NÍZKÉHO ROZLIŠENÍ
91581 222, 816, 818 MOLEKULÁRNĚ GENETICKÁ TYPIZACE JEDNOHO HLA GENU (LOKUSU) NA ÚROVNI VYSOKÉHO ROZLIŠENÍ
     
Nové výkony do SZV od 2017:
91571   IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ BIOMARKERŮ NEURODEGENERATIVNÍCH ONEMOCNĚNÍ CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU V MOZKOMÍŠNÍM MOKU
91573   KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ KALPROTEKTINU VE STOLICI
91575   STANOVENÍ TRYPTÁZY METODOU EIA
91577   STANOVENÍ AKTIVITY KOMPLEMENTU LEKTINOVOU CESTOU
91249   STANOVENÍ HLADINY BIOLOGICKÉHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
91251   STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI BIOLOGICKÉMU LÉČIVÉMU PŘÍPRAVKU
91571   IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ BIOMARKERŮ NEURODEGENERATIVNÍCH ONEMOCNĚNÍ CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU V MOZKOMÍŠNÍM MOKU
91583 222, 816, 818 STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI HLA ANTIGENŮM XMAP TECHNOLOGIÍ - ZÁKLADNÍ SET
91584 222, 816, 818 STANOVENÍ SPECIFITY ANTI-HLA PROTILÁTEK XMAP TECHNOLOGIÍ - STANDARDNÍ SET 

 

Kontakt

Správce: peso@email.cz