Přístrojové vybavení

Přístrojové vybavení imunologické laboratoře

Aby laboratoř mohla poskytovat plný rozsah výkonů daných Definicí laboratoře odbornosti 813, měla by mít toto přístrojové vybavení:

  • Průtokový cytometr
  • Fluorescenční mikroskop,
  • Turbidimetr/fotometr pro UV/VIS oblast nebo nefelometr nebo analyzátor schopný plnit tyto funkce
  • Přístrojové vybavení pro provádění a vyhodnocování ELISA reakcí v nabízeném rozsahu (dávkovací a ředící zařízení, promývačky, třepačky inkubátory vyhodnocovací zařízení (manuální provádění) nebo vhodný analyzátor, který obsahuje všechna tato zařízení. Vyhodnocovací zařízení představuje nejčastěji běžný UV/VIS ELISA reader, podle konkrétně nabízených a používaných metod však může být nezbytný také fluorescenční nebo luminiscenční reader.
  • Elektroforetické zařízení (minimálně elektroforetickou kyvetu a zdroj) Speciální požadavky jsou kladeny na elektroforetické vybavení pro izoelektrickou fokusaci (detekce oligoklonálních pásů, fenotypizace alfa-1-antitrypsinu apod.)
  • CO2 inkubátor, pokud laboratoř provádí a vykazuje kultivační vyšetření
  • Luminometr nebo scintilační měřící zařízení, pokud pracoviště provádí a vykazuje stanovení metabolické aktivity fagocytů chemiluminscenčním testem event. provádí test blastické transformace lymfocytů s 3H-tritiem.
  • Další běžné vybavení laboratoře, jako jsou chladničky, mrazáky, centrifugy, termostaty, třepačky, pipety, váhy apod.
  • Informační systém laboratoře splňující podmínky správné laboratorní praxe.

Přístrojové vybavení laboratoře musí v každém případě splňovat podmínky dané v definicích výkonů nabízených laboratoří. Tyto definice nabízejí pro správné provádění výkonů většinou několik variant přístrojového vybavení.

Schváleno výborem SLI ČSAKI dne 7.9.2005

 

Kontakt

Správce: peso@email.cz