Výbor

Výbor SLI je volen každé 4 roky všemi členy SLI (naposledy v r. 2013). Volby probíhají korespondenční metodou. Výbor SLI je sedmičlenný. Na své první schůzi zvolí tajným hlasováním ze svého středu předsedu, místopředsedu a tajemníka.

Výbor SLI zasedá pravidelně každý měsíc (s výjimkou letních prázdnin – červenec, srpen).. Na schůzi jsou projednávány vědecké, legislativní, organizační a další záležitosti. Z každé schůze je pořízen písemný zápis, který je archivován.

 

Kontakt

Správce: peso@email.cz