Složení výboru  

 

Předseda:
Král Vlastimil, RNDr., CSc.  tel.: 477 751 800

Místopředseda:
Andrýs Ctira d, doc. RNDr, Ph.D
  tel.: 495 832 836

Jednatel, tajemník:
ing. Miroslav Hinďoš  tel.: 224 966 469

Členové:
Čechurová Veronika, RNDr.
  tel.: 548 226 370
Lochmanová Alexandra, RNDr., Ph.D.  tel.: 596 200 269
Stříž Ilja, prof. MU Dr. CSc.  tel.: 236 055 222
 Šipka Ol dřich, Mgr.  tel.: 518 323 825

 

 

Kontakt

Správce: peso@email.cz